น้ำยาทำความสะอาด
logo
TH EN
TEL: 081 410 1919

ประเภทผลิตภัณฑ์


  Home   > กรีนมายด์   > ผลิตภัณฑ์ซักรีดระดับอุตสาหกรรม   > ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้า กรีนมายด์ อ๊อกซี่

ประโยชน์

- เป็นผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าชนิดออกซิเจนสูตรเข้มข้น
- ช่วยขจัดคราบเลือดได้เป็นอย่างดี
- ไม่ทำลายเส้นใยผ้า
- ไม่ทำให้ผ้าขาวกลายเป็นสีเหลืองหลังการใช้
- สามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีทุกชนิด

วิธีใช้
ผ้าสกปรกน้อย : ปริมาณการใช้ 1–2 มิลลิลิตร
ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกปานกลาง : ปริมาณการใช้ 3–5 มิลลิลิตร
ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกมาก : ปริมาณการใช้ 5 มิลลิลิตรหรือมากกว่า
ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม

*** ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้า กรีนมายด์ อ๊อกซี่
สามารถปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นหรือน้อยลง
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของคราบสกปรกบนผ้า