น้ำยาทำความสะอาด
logo
TH EN
TEL: 081 410 1919

ประเภทผลิตภัณฑ์


  Home   > กรีนมายด์   > ผลิตภัณฑ์ซักรีดระดับอุตสาหกรรม   > ผลิตภัณฑ์ ซักผ้า กรีนมายด์ วอชโปร อัลตร้า

ประโยชน์

- เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้าสูตรเข้มข้นเหมาะสำหรับ
เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม สูตรเข้มข้นสูงสุด
- ประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิวที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย
- พิเศษด้วยสูตรผสมสาร OBA ทำให้ผ้าสดใสเหมือนใหม่
- ประกอบด้วยสารป้องกันสิ่งสกปรก หรือคราบสกปรก
ย้อนกลับไปติดบนผ้า
- ขจัดคราบสกปรกติดแน่นบนผ้าได้เป็นอย่างดีและไม่ทำลาย
เส้นใยผ้า
- สามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีทุกชนิด

วิธีใช้
ผ้าสกปรกน้อย : ปริมาณการใช้ 1–2 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง
1 กิโลกรัม

ผ้าสกปรกปานกลาง : ปริมาณการใช้ 2–3 มิลลิลิตร
ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม

ผ้าสกปรกมาก : ปริมาณการใช้ 4 มิลลิลิตรหรือมากกว่า
ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม

***ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้า กรีนมายด์ วอชโปร
อัลตร้า สามารถปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นหรือน้อยลงโดยขึ้น
อยู่กับลักษณะของคราบสกปรกบนผ้า


ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร