น้ำยาทำความสะอาด
logo
TH EN
TEL: 081 410 1919

ประเภทผลิตภัณฑ์


  Home   > กรีนมายด์   > ผลิตภัณฑ์ซักรีดระดับอุตสาหกรรม   > ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมันบนผ้า
กรีนมายด์ออยล์ออฟ

ประโยชน์

เป็นผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษ ใช้ขจัดคราบสกปรกฝังแน่นบนผ้า
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซักให้ดียิ่งขึ้น สามารถขจัดคราบ
ไขมัน คราบน้ำมัน คราบอาหาร หรือคราบเหงื่อไคล และยัง
สามารถใช้ขจัดคราบสกปรกบนพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ
ทุกชนิดที่ล้างน้ำได้

วิธีใช้
สำหรับการซักผ้าประจำวัน ผสมกรีนมายด์ ออยล์ออฟ
10 มิลลิลิตร ต่อน้ำผสม ผงซักฟอก 5 ลิตร หรือ 10 มิลลิลิตร
ต่อผ้า 1 กิโลกรัม แล้วนำผ้าลงซักตามปกติ
สำหรับการซักผ้าที่สกปรกมาก : ผสมกรีนมายด์ ออยล์ออฟ
10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 5 ลิตร หรือ 10 มิลลิลิตร ต่อผ้า 1 กิโลกรัม
แช่ผ้าทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงนำไปซักตามปกติ
ในกรณีพื้นผิวหรือ
ผ้าสกปรกมาก ๆ : .ให้ผสมผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่ต้องการ
สำหรับป้ายคราบสกปรก : ใช้ กรีนมายด์ ออยล์ออฟ ป้ายตรง
บริเวณ
ที่ต้องการทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องผสมน้ำแล้วนำไป
ซักล้างตามปกติ

สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ  กรีนมายด์ ออยล์ออฟ
10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร ใช้ฟองน้ำ หรือผ้าชุบเช็ดพื้นผิวที่
ต้องการ
ทำความสะอาด แล้วล้างน้ำออก

ขนาดบรรจุ : 3.8 ลิตร