น้ำยาทำความสะอาด
logo
TH EN
TEL: 081 410 1919

ประเภทผลิตภัณฑ์


  Home   > กรีนมายด์   > ผลิตภัณฑ์ซักรีดระดับอุตสาหกรรม   > ผลิตภัณฑ์ซักผ้า กรีนมายด์ วอชโปร

ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า กรีนมายด์ วอชโปร สูตรเข้มข้น
- เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้าสูตรเข้มข้นเหมาะสำหรับ
เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
- ประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิวที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย
- พิเศษด้วยสูตรผสมสาร OBA ทำให้ผ้าสดใสเหมือนใหม่
- ประกอบด้วยสารป้องกันสิ่งสกปรกหรือคราบสกปรก
ย้อนกลับไปติดบนผ้า
- ขจัดคราบสกปรกติดแน่นบนผ้าได้เป็นอย่างดีและไม่ทำลาย
เส้นใยผ้า
- สามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีทุกชนิด

วิธีใช้
ผ้าสกปรกน้อย : ปริมาณการใช้ 1–2 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง
1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกปานกลาง : ปริมาณการใช้ 2–3 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง
1 กิโลกรัม
ผ้าสกปรกมาก : ปริมาณการใช้ 4 มิลลิลิตรหรือมากกว่า
ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
***ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้า กรีนมายด์ วอชโปร
สามารถปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นหรือน้อยลงโดยขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของคราบสกปรกบนผ้า


ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร