น้ำยาทำความสะอาด
logo
TH EN
TEL: 081 410 1919

ประเภทผลิตภัณฑ์


  Home   > กรีนมายด์   > ผลิตภัณฑ์ซักรีดระดับอุตสาหกรรม   > ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผ้า ซาวร์

ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผ้า กรีนมายด์ ซาวร์
- เป็นผลิตภัณฑ์ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างบนผ้าให้มีค่าที่
เหมาะสมกับผิวของ
  ผู้สวมใส่เสื้อผ้าโดยไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง
- ช่วยกำจัดหรือลดปริมาณด่างที่ตกค้างบนผ้า
- ช่วยป้องกันผ้าสีขาวไม่ให้เหลืองในกรณีใช้น้ำกระด้าง
หรือน้ำที่มีเหล็กสูง
- สามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีทุกชนิด ช่วยลดปัญหา
ความหมองคล้ำบนผ้า


วิธีใช้
ผ้าสกปรกน้อย : ปริมาณการใช้ 0.5–1.0 มิลลิลิตร
ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม

ผ้าสกปรกปานกลาง : ปริมาณการใช้ 1–1.5 มิลลิลิตร
ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม

ผ้าสกปรกมาก : ปริมาณการใช้ 1.5 มิลลิลิตรหรือมากกว่า
ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม

** ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผ้า กรีนมายด์ ซาวร์
สามารถปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นหรือน้อยลง

โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของคราบสกปรกบนผ้า

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร