น้ำยาทำความสะอาด
logo
TH EN
TEL: 081 410 1919

ประเภทผลิตภัณฑ์


  Home   > กรีนมายด์   > ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดครัว   > ผลิตภัณฑ์ล้างจาน กรีนมายด์ดิชโปร


ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน กรีนมายด์ ดิชโปร เป็นผลิตภัณฑ์สูตรเข้มข้น
ใช้สำหรับทำความสะอาดภาชนะ จานชาม และเครื่องใช้ในครัว
โดยปราศจากกลิ่นและสารเคมีตกค้าง
วิธีใช้
ผสมผลิตภัณฑ์ล้างจาน กรีนมายด์ ดิชโปร ในอัตราส่วน 1 ช้อนชา
ต่อน้ำสะอาด 2 ลิตร ล้างภาชนะ จาน ชาม และเครื่องใช้ในครัว
แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือ หยดผลิตภัณฑ์ล้างจาน
กรีนมายด์ ดิชโปร 5 ซีซี ลงบนฟองน้ำเปียก ล้างภาชนะตามปกติ
แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ในกรณีคราบสกปรกมาก
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

  รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม